Moja oferta

czyli co mogę zaoferować
i w czym pomóc...

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na wsparcie psychologa w sporcie oraz coraz większa staje się świadomość jego roli. Zawodnicy i trenerzy szukają wsparcia, gdy dotychczasowe metody nie dają pożądanych rezultatów.

Również w sporcie amatorskim nastąpił ogromny wzrost udziału w imprezach masowych i już nie tylko samo ukończenie, ale walka o każdą sekundę i zwiększanie swoich możliwości stają się normą dla zawodników.

Określenie etapu kariery i potrzeb - analiza spójności celów sportowych, określenie dynamiki zaangażowania w sport, analiza potencjału i predyspozycji (testy).

Trening właściwy - analiza, cel, plan oraz prowadzenie treningu nowych umiejętności mentalnych.

Interwencja w czasie kryzysu  - problemy osobiste, spadek motywacji, porażki oraz pomoc w konflikcie (problemy interpersonalne: trener-zawodnik; w zespole)a także specjalistyczna pomoc psychologiczna.

Warsztaty umiejętności komunikacyjnych dla zespołów (budowanie zaufania/ integracja poprzez wartości / proces grupowy i role / komunikacja / motywacja / relaksacja / zarządzanie czasem) - projektowanie procesów szkoleniowych z uwzględnieniem rocznego kalendarza zawodnika (trenera).

Pomoc w kształtowaniu ról i postaw w relacji: młody zawodnik - trener - rodzic.

Kariera / Media/ popularność - optymalny model funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach publicznych.

Forma współpracy

  • Ścieżka procesowa PRO – kontrakt czasowy
  • Konsultacje i sesje pojedyncze

Forma treningu

  • Indywidualnie (spotkania bezpośrednie, Skype)
  • Grupowo (warsztaty, trening grupowy)
  • Wyjazdy na zgrupowania i zawody

Ile to kosztuje?

    Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju współpracy.